понедельник, 5 ноября 2012 г.

Анкета-запитальникАнкета-запитальник
матеріально-технічного забезпечення шкільної бібліотеки
/станом на 01.01.2012р./

1.Назва ЗНЗ_______________________________________________________
2. Кількість комп’ютерів у шкільній бібліотеці _________________________
3.Кількість комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет________________
4.Наявність копіювальної техніки_____________________________________
5.Дані про технічний стан шкільної бібліотеки:
·        Проведено поточний ремонт шкільної бібліотеки:
(зазначити, що зроблено)___________________________________________
________________________________________________________________
       - рік__________________________________________________________
       - на загальну суму______________________________________________
·        Зроблено капітальний ремонт шкільної бібліотеки:
(зазначити, що зроблено)___________________________________________
________________________________________________________________
              -  рік_________________________________________________________
         -  на загальну суму____________________________________________
·        Закуплено меблі:
(зазначити, що саме)_______________________________________________
________________________________________________________________
              -  рік _______________________________________________________
              -  на загальну суму___________________________________________
·        Інше_________________________________________________________
Потребують капітального ремонту:
·        Читальна зала (абонемент)________________________________________
·        Книгосховище__________________________________________________

6.Дані про бібліотечний фонд шкільної бібліотеки:


Художня література
Підручники
Безінвентарний облік
кількість
сума
кількість
сума
кількість
сума
Є на 01.01.2010р.


Надійшло за 2010р.


Вибуло за 2010 р.


Є на 01.01.2011р.

Вибуло за 2011 р.


Є на 01.01.2012р.7.Дані про періодичні видання:


Рік
Джерела фінансування
За рахунок районного бюджету
Спонсорські кошти,  с/рада
кількість
сума
кількість
сума

2009


2010


2011


2012

Разом:

8.Акція «Подаруй бібліотеці книгу» (за даними сумарної книги)

Показники
2010-2011н.р.
2011-2012н.р.
кількість
сума
кількість
сума
Художня література

Підручники


Разом:Дата «___» ________________2012р.

Підпис __________________________


Комментариев нет:

Отправить комментарий