понедельник, 5 ноября 2012 г.

Звіт бібліотекаря


Звіт про роботу  шкільної бібліотеки за 2011-2012 н.р.
                                         _______________________________
                                            ( назва навчального закладу )

 1.П.І.П._________________________        1.П.І.П.___________________________     
 2. Дата народження_______________        2. Дата народження_________________  
 3.Стаж роботи: бібліотечний _______       3.Стаж роботи: бібліотечний _________    
                            загальний__________                                  загальний___________

 4.Кваліфікаційна категорія (бібліотечна) 4.Кваліфікаційна категорія (бібліотечна)
__________________________________     _________________________________
 5.Ставка ( 0,5; 1; 1,5)_______________     5.Ставка ( 0,5; 1; 1,5)_______________
 6.Основний працівник або сумісник         6.Основний працівник або сумісник
 __________________________________     _________________________________

 7.Підвищення кваліфікації (бібліотечної) 7.Підвищення кваліфікації (бібліотечної)
     (  рік)____________________________     (рік)____________________________
 8.Стаж роботи в даній установі_______    8.Стаж роботи в даній установі_______
 9.Освіта___________________________   9.Освіта___________________________

      10. Спеціальність за дипломом _______  10. Спеціальність за дипломом ________
__________________________________     _________________________________
 11.Домашня адреса_________________  11.Домашня адреса_________________
__________________________________     _________________________________
 12.Телефони:                                               12.Телефони:
            Домашній___________________              Домашній____________________
            Службовий__________________              Службовий___________________
            Мобільний__________________           Мобільний___________________
12а.Який навчальний заклад закінчив,         12а.Який навчальний заклад закінчив,
в якому році______________________         в якому році_______________________
_________________________________          _________________________________
__________________________________        __________________________________

 13.Загальний книжковий фонд на 01.01.2009р.із них:
-         художня література:________________ кількість,__________ сума
-         підручники :________________кількість,_____________ сума.
 14.Кількість читачів__________,із них:________вчителів,_________ учнів,
        _________     батьків
      15.План роботи бібліотеки на навчальний  рік (скоординований з загальношкільним).
         а) основні завдання та напрями роботи_______________________________
           _______________________________________________________________
           _______________________________________________________________
          ________________________________________________________________
          ________________________________________________________________
      16. Нормативно-правові документи, що регламентують роботу шкільної бібліотеки:
         _________________________________________________________________
        ____________________________________________________________________
       _____________________________________________________________________
       _______________________________________________________________________
       _______________________________________________________________________

     17. Оформлення бібліотеки.
          а) назви стендів_________________________________________________________
      ________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________
     18. Забезпечення підручниками
         а)  2007-2008 н.р. ________ %.
         б) 2008-2009 н.р._________%.
     19. За рахунок державного бюджету на 2009 рік передплачено періодичних видань:
          (_______________назв видань,_____________ на суму)
     20.  За рахунок спонсорів на 2009 рік передплачено періодичних видань:
          (_______________назв видань,_____________ на суму)

     21. За рахунок позабюджетних коштів та акції: „Подаруй бібліотеці книгу” придбано:
           

 

 

Показники

На 01.01.
2004р.
На 01.01.
2005р.
На 01.01.
2006р.
На 01.01.
2007р.
На 01.01.
2008р.
На 01.01.
2009р.

прим.
сума
прим.
сума
прим.
сума
прим.
сума
прим.
сума
прим.
сума

Художня література


Підручники


Періодичні видання


      
               
     22. Робота з документацією бібліотеки:
                - сумарні книги_________________________________________________
                - інвентарні книги_______________________________________________
                - нові облікові форми____________________________________________
                - накладні______________________________________________________
                - щоденник роботи шкільної бібліотеки_____________________________
                - читацькі формуляри____________________________________________
                - акти на списання ( застарілої та втраченої читачами літератури),(№, дата)
               _______________________________________________________________
                - звірка з бухгалтерією (дата) ________  методистом (дата)___________
    23. Інформаційна робота бібліотеки:
                - наявність картотек___________________________________________
                - наявність каталогів___________________________________________
                - списків позакласного читання__________________________________
               ____________________________________________________________
                - інше_______________________________________________________
    24. Індивідуальна та масова робота:
                - списки нових надходжень, бесіди, вечори, вікторини, повідомлення та інше:
               _________________________________________________________________
               _________________________________________________________________
               _________________________________________________________________
                - надання допомоги класним керівникам у проведенні масових заходів:____
               __________________________________________________________________
               __________________________________________________________________
               __________________________________________________________________
                - вчителям-предметникам у проведенні предметних тижнів:______________
               __________________________________________________________________
               __________________________________________________________________
                - огляди літератури:________________________________________________
               __________________________________________________________________
                _________________________________________________________________
-         організація рекомендаційних списків літератури та книжкової полиці до
 теми над якою працює школа в цьому навчальному році (назва теми)_______
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      25.     Пропаганда бібліотеки:
                - екскурсії до бібліотеки (клас, дата):___________________________________
                -  організація книжкових виставок та тематичних полиць (назви виставок, які    
                   організовувані в цьому навчальному році):___________________________
                __________________________________________________________________
               __________________________________________________________________
               __________________________________________________________________
                __________________________________________________________________
-         виступи бібліотекаря на педрадах,  нарадах (дата, № протоколу, назва виступу )________________________________________________________
 __________________________________________________________________
     26. Робота з читачами:
               -    керівництво читаннями ( індивідуальні бесіди, консультації при виборі    
                    літератури та інше):______________________________________________
                _________________________________________________________________
                _________________________________________________________________
                _________________________________________________________________

-         робота гуртка „Друзі книги” , „Книжкова лікарня” та інше:_______________
____________________________________________________________________
-         відкритий доступ до книжкового фонду:_______________________________
____________________________________________________________________
-         відокремлення книжкового фонду (диференціація для окремих категорій читачів):_________________________________________________________
-         виховання культури читання (заходи):_______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

-         організація бібліотечних уроків, факультативу „Бібліотечна справа” та інше:
_____________________________________________________________________
-         допомога шкільної бібліотеки в засвоєнні та поглибленні знань шкільної програми, підготовка до олімпіад школи МАН та інше:________________
___________________________________________________________________
-         краєзнавча робота (полички, картотеки та інше):_______________________
___________________________________________________________________
-         оформлення тематичних папок (назви):_______________________________
                ___________________________________________________________________
                ___________________________________________________________________
                ___________________________________________________________________
     27. Робота шкільної бібліотеки по проведенню Всеукраїнської акції „ Живи, книго!”:
                -   наказ МОН (дата)_________________________________________________
                -   наказ відділу освіти (дата)_________________________________________
                -   наказ по школі (№, дата, назва наказу)_______________________________
                __________________________________________________________________
-         планування, склад оргкомітету, рейди-перевірки, оголошення результатів
( на загальношкільній лінійці, стенді „Живи, книго!”):____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                __________________________________________________________________
               __________________________________________________________________
-         наявність стенду, куточків читача ( яка міститься інформація на них, де
розташовані):___________________________________________________
                _________________________________________________________________
_______________________________________________________________
-         організація видачі підручників ( хто отримує, ведення журналу видачі
     підручників, формулярів класу):____________________________________
__________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
.
      28. Вивчення стану роботи бібліотеки адміністрацією школи (дата, № протоколу):
              ____________________________________________________________________
               ___________________________________________________________________          
      29.  Затвердження переліку підручників якими користуються учні в цьому
              навчальному році ( дата, № протоколу)__________________________________
      23. Підвищення кваліфікації ( самоосвіта, курси КОІПОПК, рік)________________
      24. Рекомендації__________________________________________________________
              _____________________________________________________________________

               Дата___________________                    Підпис бібліотекаря_________________

Комментариев нет:

Отправить комментарий